حذف قرعه کشی خودرو منتفی شد؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66509017/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F