حرکت ایران خودرو دیزل به سمت تولید محصولات برقی/نمایش اولین دامپتراک برقی ظرف 4 ماه آینده

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66912379/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%2F%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86