حساب این افراد زودتر آزاد می شود | این خبر مهم را متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو بخوانند

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020328973122850816/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1