حل مشکل ناترازی بنزین تنها با افزایش 10 درصدی بهره وری خودروها

اگر کارآیی موتور خودروها تا 10 درصد بهبود یابد و میزان مصرف روزانه ی بنزین از 100 میلیون لیتر در روز به 90 میلیون لیتر برسد، – مشکل ناترازی بنزین در کشور حل می شود و نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت و روزافزون در زمینه ی واردات نخواهیم داشت. شواهد حاکی از افزایش بی رویه ی مصرف …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020918110444275712/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C