حمایت بانک صادرات ایران از توانمندی خودروسازان داخلی تقویت شد

​سرپرست بانک صادرات ایران با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش قدرت ،ید عمومی و ارائه خدمات نوین بانکی، در نشستی با مدیران ارشد شرکت مدیران خودرو تفاهم نامه ارتقای همکاری امضا کرد.

– ​سرپرست بانک صادرات ایران با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش قدرت ،ید عمومی و ارائه خدمات نوین بانکی، در نشستی با مدیران ارشد شرکت مدیران خودرو تفاهم نامه ارتقای همکاری امضا کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف حمایت از تولید داخلی، افزایش قدرت ،ید عمومی و استفاده از خدمات و محصولات نوین بانکی در جهت تسهیل ،ید خودرو توسط مردم، تقویت همکاری با مدیران خودرو را در دستور کار خود قرار داد.

بر اساس الحاقیه این تفاهمنامه که به امضای محسن سیفی سرپرست بانک صادرات ایران و یاسر مرادی عضو اجرایی هیئت مدیره بانک و همچنین بهرام شریعت رییس هیئت مدیره خودروسازی مدیران خودرو و یو ژولی مدیرعامل این شرکت رسید، تقویت همکاری و استفاده از توانمندی های متقابل مورد موافقت قرار گرفت.

تامین مالی و توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیک، تولید محصولات اختصاصی و خدمات برای پشتیب، از تولید داخلی در صنعت خودرو طی سال های اخیر یکی از مهمترین اه، بانک صادرات ایران بوده که استفاده از ظرفیت محصولات متن

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020713999962331136/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF