خبری خوش برای تاکسیرانان قزوینی

به گزارش خبرخودرو، معاینه فنی خودرو برای رانندگان تا،ی در قزوین رایگان شد.

وثوق نیا مدیر عامل تا،یر، قزوین گفت: با توجه به وضعیت آلودگی هوا تصمیم گرفته شد تا معاینه فنی خودرو برای رانندگان تا،ی تا پایا دی ماه رایگان باشد.

وی افزود: ۵۰ درصد از هزینه را تا،یر، و ۵۰ درصد دیگر را سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین پرداخت می‌کند.

به گفته وی، در صورت استقبال تا،یرانان و تامین اعتبار این طرح ادامه خواهد داشت.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/709062/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C