خبر فوری درباره سهمیه بندی فروش لاستیک دولتی

محدودیت عرضه ،تیک از این تاریخ برداشته می شود – همشهری آنلاین: رییس اتاق اصناف ایران گفت: از ابتدای دی ماه امسال محدودیت عرضه ،تیک برداشته می شود. رییس اتاق اصناف ایران از لغو محدودیت عرضه ،تیک خبر داد و گفت: ،تیک در بازار فراوان می شود. مجتبی صفایی اعلام کرد: درحال …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020911663971182592/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C