خبر فوری شورای رقابت درباره تغییر دوباره قیمت خودرو

سخنگوی شورای رقابت در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش مجدد قیمت خودرو های مونتاژی گفت: شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت خودرو ها خارج از مصوبات را تکذیب می کند، – این موضوعات به نوعی فقط برای تحریک افزایش قیمت به بازار مطرح می شود. به گزارش اینتیتر به نقل از رویداد24، …
منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020834422813284352/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88