خبر مهم از تولید پژو پارس ایران خودرو + جزییات

خبرهای تازه از تولید پژو پارس و متقاضیان خودروی پژو پارس را در ادامه بخونید. به گزارش شم،وز:: پژو پارس خودرو محبوب شرکن ایران خودرو است. به دلایلی تولید پژو پارس متوقف شده است. – به گزارش تسهیلات 100میلیون توم، ،ید خودرو اهدا میکند. اسلام پناه گفت: ما در شورای عالی …
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021207128842778624/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA