خبر مهم از ثبت نام جدید سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی

در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مشتریان ثبت نام اولیه خود را در سامانه برقی ها انجام دادند و طی روزهای آتی نتیجه اولیه این سامانه اعلام می شود. – مدیر سامانه عرضه خودرو با اشاره به فرایند عرضه خودروهای برقی اعلام کرد: خوشبختانه از سامانه اختصاصی فروش خودروهای برقی استقبال …
منبع خبر: اقتصاد آزاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030301817800761344/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C