خبر مهم برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی؛ عجله کنید!

مهلت انتخاب 5 خودروی وارداتی عرضه شده سامانه یکپارچه پایان امروز سه شنبه (ساعت 23 و 59 دقیقه 18 اردیبهشت ماه) به اتمام می رسد. – مهلت انتخاب 5 خودروی وارداتی عرضه شده سامانه یکپارچه پایان امروز سه شنبه (ساعت 23 و 59 دقیقه 18 اردیبهشت ماه) به اتمام می رسد. به گزارش اقتصاد آنلاین …
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030239673688057856/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21