خبر مهم برای متقاضیان طرح یکپارچه فروش خودروطبق اعلام مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، متقاضیان ویرایش خودرو تا پایان امشب مهلت دارند که نسبت به ویرایش خودرو در این سامانه اقدام کنند. – به گزارش منیبان،مهدی تقدسی با تاکید بر اینکه سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان فروش فوق العاده از شرکت ،ان موتور و مدیران …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020600389703337984/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88