خبر مهم خودرویی / سهمیه خودروی مادران حذف می شود؟ /علت افزایش قیمت خودرو

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208406936643584/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-%2F%D8%B9%D9%84%D8%AA