خبر مهم درباره قیمت بنزین / با حذف هر خودروی فرسوده چقدر بنزین صرفه جویی می شود؟

خبر مهم درباره قیمت بنزین / با حذف هر خودروی فرسوده چقدر بنزین صرفه جویی می شود؟ اقتصادنیوز: خودروهای فرسوده مهم ترین دلیل برای افزایش مصرف سوخت در ایران هستند، – اقتصادنیوز: خودروهای فرسوده مهم ترین دلیل برای افزایش مصرف سوخت در ایران هستند، را نسبت به کشورهای دیگر بالا برده،
منبع خبر: ساناپرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021257903496142848/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87