خبر مهم وزیر صمت از تغییر قیمت خودرو در آینده/ خودرو ارزان می شود یا گران؟در صنعت خودرو با تعمیق ساخت داخل و تمرکز بر کیفیت باید به سمت قیمت های جه، حرکت کنیم. – به گزارش خبرگزاری ، با تعمیق ساخت داخل و تمرکز بر کیفیت باید به سمت قیمت های جه، حرکت کنیم. مسئله کاهش قیمت یک بحث است و کیفیت بخشی به تولید خودرو و رسیدن به نرم جه، مساله دیگری …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020610979921494016/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%2F