خدا به داد مردم ارمنستان برسد!


به گزارش منیبان، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موافقت اولیه برای ابجاد خط تولید خودروی ایر، در ارمنستان انجام شده که بر اساس این موافقتنامه، طرح توجیهی آن آماده می‌شود.

منبع: اعتمادآنلاینمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65327618/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AFوی ادامه داد: در این باره یک خودروساز ایر، و یک سرمایه گذار از طرف ارمنستان اعلام آمادگی کرده اند که این موضوع از طریق و، اقتصاد ارمنستان و و، صمت در حال پیگیری است.