خروج واگن قطار از ریل در ایستگاه لرستان

ایسنا/،ستان مدیر
کل راه‌آهن ،ستان در خصوص ،وج واگن قطار از ریل در ایستگاه استان توضیحاتی ارائه
کرد
.

رحمت رحمت‌نژاد در جمع
خبرنگاران گفت: یک قطار باری از دورود به‌سمت اندیمشک در حال حرکت بود که در ورودی
ایستگاه سپیدشت چرخ یک واگن از خط ریل خارج می‌شود
.

وی ادامه داد: قطار باری پس از
،وج چرخ واگن از خط ریل به‌دلیل فشار دیزل مجدد به خط برمی‌گردد، اما چون تیغه
سوزن ش،ته شده بود به ایستگاه منتقل داده شد و در حال مرمت تیغه سوزن این
قطار هستند
.

مدیرکل راه‌آهن ،ستان اضافه
کرد:حادثه واگن قطار در سپیددشت سانحه نبوده و شبیه سانحه بوده است
.

رحمت‌نژاد گفت: در حادثه امروز
هیچ‌گونه خسارتی نداشته‌ایم و تردد در راه‌آهن برقرار است
.

 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/707395/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86