خریداران با بازار خودرو قهر کردند/ چرا ترمز ریزش قیمت خودرو کشیده شد؟مشاهدات مید، از بازار خودرو، تغییر قیمت ها در ماه می، تابستان را نشان می دهد؛ به طوری که همزمان با شدت گرفتن گرما، قیمت ها نیز داغ شده است؛ – به گزارش جدید پرس: شواهد بازارر خودرو، از قهر مشتریان از این بازار حکایت دارد؛ حالا یا به دلیل قیمت های بالا و یا شدت نوسان …
منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020506479008487424/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA