خریداران بخوانند/جزییات دور جدید فروش خودروهای وارداتی

به گزارش زیرنویس ،آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند 1401 ثبت نام نموده و اولویت آن ها مشخص شده می توانند جهت انتخاب خودروها به شرح ج، زیر از روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 تا ساعت 23: – به گزارش زیرنویس ،آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030200930189023232/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%2F%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C