خرید خودرو ویژه مادران| کدامیک از مادران می توانند خودرو ثبت نام کنند؟

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020215417969637376/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%26%23124%3B-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88