خرید ربع سکه از طریق کد بورسی سهام امکان پذیر است

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66362927/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1