خرید SUV به قیمت 450 میلیون تومان / میز

منبع ریمینو به گزارش م،بان، لیفان مستعمل قیمت لیفان دست دوم لیفان X50 اتوماتیک مدل 2014 امروز 450 میلیون تومان قیمت دارد. قیمت تج،ات لیفان X50 مدل 95 410 میلیون تومان است. – به گزارش م،بان، لیفان مستعمل قیمت لیفان دست دوم لیفان X50 اتوماتیک مدل 2014 امروز 450 میلیون تومان قیمت دارد.
منبع خبر: ریمینو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021039189174484992/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2