خطیب نماز جمعه سنندج: افزایش قیمت ها قابل قبول نیست/ قدرت خرید مردم پایین است

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66297773/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%3A-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%2F