خودروسازان باید قطعات مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین کنند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مح،ات مجلس یازدهم و نماینده منتخب مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: تکیه بر توانمندی قطعه سازان داخلی و تامین قطعات از داخل نقش به سزایی در رشد اشتغال زایی، ارتقای تولیدات داخل و توسعه دانش فنی در صنعت خودروسازی خواهد داشت. 

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مح،ات مجلس یازدهم و نماینده منتخب مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: تکیه بر توانمندی قطعه سازان داخلی و تامین قطعات از داخل نقش به سزایی در رشد اشتغال زایی، ارتقای تولیدات داخل و توسعه دانش فنی در صنعت خودروسازی خواهد داشت.  

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با تاکید بر ضرورت تامین قطعات خودرو از منابع داخلی ،وان کرد: خودروسازان باید تلاش کنند تا حد امکان از ظرفیت‌های داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز خود استفاده کنند.  

وی در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی که با محدودیت‌های ارزی در کشور مواجه هستیم نباید اجازه داد ارز موجود صرف واردات قطعات خارجی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، شود مگر اینکه قطعه‌ای در داخل موجود نباشد و نیاز به واردات آن وجود داشته باشد.

نماینده منتخب مردم شیراز در مجلس دوازدهم شورای اسلامی تاکید کرد: تکیه بر توانمندی قطعه سازان داخلی و تامین قطعات از داخل نقش به سزایی در رشد اشتغال زایی، ارتقای تولیدات داخل و توسعه دانش فنی در صنعت خودروسازی خواهد داشت.  

قادری یادآور شد: برخی خودروسازان به بهانه اینکه قطعات خارجی به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر از قطعات داخلی هستند اقدام به واردات قطعات می‌کنند در حالی که در واقعیت اینطور نیست و امکان تامین قطعات باکیفیت از منابع داخلی وجود دارد.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مح،ات مجلس یازدهم و نماینده منتخب مجلس دوازدهم شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از قطعات ساخت داخل در خطوط تولید خودروسازی و همچنین افزایش صادرات قطعات قطعا موجب توسعه صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور خواهد شد.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723188/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF