خودروسازان به کاهش قیمت خودروها رضایت می دهند؟چرا خودروسازان به کاهش قیمت خودروها معترض هستند؟ – تصمیم قطعی شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی/ چرا خودروسازان به کاهش قیمت خودروها معترض هستند؟ اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در خصوص پاسخ شورای رقابت به درخواست و، صمت مبنی بر تجدید نظر در قیمت خودروهای …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020241435550248960/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F