خودروهای داخلی ایمنی ندارند؛ روزی 60 نفر کشته می شوند

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501192205950976/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF