خودرو بخریم یا نخریم؟

سطح تقاضا و عرضه در بازار می تواند قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضا برای خودروها بالا باشد و عرضه کم باشد، قیمت ها معمولاً افزایش پیدا می کند. – به عبارت دیگر، اگر تقاضا برای خودروها بیشتر از تعداد موجود باشد، بازیگران تأثیرگذار می توانند قیمت ها را بالا ببرند. …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021009251882657792/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F