خودرو تازه تنفس از تعطیلات بازگشت + جدول قیمت

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020416722748796928/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA