خودرو شب عید گران می شود؟

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66671516/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F