خودرو پراید ۲۹ میلیون گران شد

پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۰ به ۲۰۹میلیون رسیده است که طی ۳۸ روز گذشته ۲۹میلیون گران شده است.  مدل ۹۹ این خودرو ۱۹۹ میلیون قیمت گذاری شده است. که طی مدت گفته شده ۲۹ میلیون گران شده است.

پراید ۱۵۱ پ، مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب حوالی ۲۲۳ و ۲۳۰ میلیون تومان ،یدوفروش می شود که نسبت به معاملات دو روز گذشته ۲ میلیون و هفته گذشته حوالی ۲۶ میلیون گران شدند. مدل ۱۴۰۰ این خودرو، طی سه ماه گذشته ۴۰ میلیون گران شده است و مدل ۹۹ آن طی ۳۶ روز گذشته ۴۲ میلیون گران شده است.

قیمت روز پراید صفر ۱۱۱ SE مدل ۹۹ حوالی ۲۳۰ میلیون تومان اعلام شده است که  طی ماه گذشته ۱۵ میلیون گران شده است است. قیمت پراید ۹۹ مدل ۱۳۱ SE   نیز ۲۱۹ میلیون تومان شد. این خودرو طی ۳۹ روز  گذشته ۳۴ میلیون گران شده است.

به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آ،ین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .

قیمت بازار انواع خودرو پراید (آذر ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت نمایندگی) ۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پ، ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پ، ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66091193/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

همچنین بر اساس مشاهدات مید، قیمت خودرو‌ های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.