درآمد شرکت هواوی رشد کرد/ رشد کسب و کارهای ابری و قدرت دیجیتالی هواوی

سخنگوی هواوی اعلام کرد درآمد شرکت هواوی چین در سه ماهه سوم، 1.5 درصد افزایش یافت و با کمک ،ب و کارهای ابری، قدرت دیجیتالی و واحد قطعات خودرویی خود به 145. – سخنگوی هواوی اعلام کرد درآمد شرکت هواوی چین در سه ماهه سوم، 1.5 درصد افزایش یافت و با کمک ،ب و کارهای ابری، قدرت دیجیتالی …
منبع خبر: ا،گار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020801639871016960/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C