درآمد هیوندای موتور کره جنوبی نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش یافت

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020512400107292672/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF