درخواست انگلیس از امارات برای تضمین آزادی بیان

،ت ،یس از امارات خواست آزادی بیان را در این کشور
تضمین کند
.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت رو،مه ،ی ۲۱، ،یس در بی،ه‌ای که در
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صادر شد، اعلام کرد: آزادی بیان یک حق انس،
جه، است. امارات پیشنهاد ما را درباره تضمین حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز
همسو با قو،ن بین‌المللی حقوق بشر قبول نکرد. در سالی که امارات میزبان نشست کاپ
۲۸ است ما از مقامات این کشور می‌خواهیم
توضیح بدهند که چگونه این حقوق را برای شهروندان، افراد مقیم و افرادی که به
امارات می‌روند، تضمین می‌کنند
.

امارات در ماه اوت بی،ه مش،ی را با سازمان ملل صادر کرد
و متعهد شد که آزادی بیان را تضمین کند
.

پیش از آن ۲۰۰
سازمان مدنی اعلام کرده بودند که نگران این هستند که در نشست آب و هوا حق آزادی
بیان از آنها گرفته شود
.

امارات بعدا اعلام کرد که به تمام شرکت کنندگان در نشست کاپ ۲۸ اجازه تجمع مسالمت آمیز برای
شنیدن نظراتشان در مناطق مشخص را می‌دهد
.

در آن زمان عفو بین الملل اعلام کرد که به دلیل عدم وجود
جزئیات مشخص در بی،ه مش، امارات و سازمان ملل درباره ضمانت‌هایی از سوی امارات
تردید دارد و به نظر می‌رسد ،ت ،یس نیز به دنبال ضمانت‌های بیشتر است
.

هبه مرایف، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل
گفت: هنوز مشخص نیست که مقامات اماراتی اجازه چه چیزی را خواهند داد. آیا شرکت
کنندگان می‌توانند تجمع مسالمت آمیز داشته باشند
.

گروه‌های حقوق بشری در نشست شورای حقوق بشر اعلام ،د که
مخالفت امارات با امضای عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر قبل از این نشست یک اقدام
ناامیدکننده است. این گروه‌ها اعلام ،د که حدود
۲۶ زند، عقیدتی همچنان در
زندان‌های امارات هستند
.

نشست آب و هوا که سازمان ملل سالانه آن را برگزار می‌کند
قرار است بین
۳۰
نوامبر تا
۱۲
دسامبر در دبی برگزار شود
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/701885/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86