در روز آرام بازار خودرو، 206 دنده ای 600 میلیون ناقابل+ جدول قیمت

بازار خودرو امروز به دلیل کاهش قیمت دلار روند آرامی را طی کرد. با این وجود 206 دنده ای به باشگاه 600 میلیونی ها وارد شد. – در روز آرام بازار خودرو، 206 دنده ای 600 میلیون ناقابل+ ج، قیمت بازار خودرو امروز به دلیل کاهش قیمت دلار روند آرامی را طی کرد. با این وجود 206 دنده ای به باشگاه …
منبع خبر: ا،گار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021208484543637504/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84