دستگیری هفت عنصر ضد امنیتی در قرچک

خبرگزاری ،: فرماندار شهرستان قرچک از دستگیری ۷ ،صر ضدامنیتی خبر داد.

علیرضا فاتحی‌نژاد، فرماندار شهرستان قرچک از دستگیری ۷ ،صر ضدامنیتی خبر داد و اظهار کرد: طی رصدهای اطلاعاتی و تلاش‌های مجاهدانه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره اطلاعات شهرستان قرچک و با هماهنگی مقام محترم قضایی یک هسته ۷ نفره ضد امنیتی که قصد انجام اقدامات ،ابکارانه و ایذایی در استان‌های تهران و البرز را داشتند، دستگیر شدند.

وی گفت: اعضای اصلی هسته مزبور ،ن شهرستان قرچک و مابقی نفرات نیز ،ن در استان‌های تهران و البرز می‌باشند.

فرماندار شهرستان قرچک با بیان اینکه نامبردگان در حین آماده‌سازی ابزار مق، با نیروهای امنیتی-انتظامی دستگیر شدند، افزود: در بازرسی صورت گرفته نیز مقادیر قابل توجهی ادوات مربوط به اقدامات ،ابکارانه و ضد امنیتی کشف و ضبط شده است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700752/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9