دنا در 45 روز 55 میلیون تومان گران شد/ جهش بی سابقه قیمت خودروهای داخلی در آبان ماهبررسی نوسانات قیمتی در بازار خودروهای داخلی از ابتدای آبان ماه تا امروز از جهش قیمتی 50 میلیون توم، خودروهای داخلی در این بازه زم، حکایت دارد. – به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی از ابتدای آبان ماه است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل 111 آن از 204 میلیون تومان در ابتدای آبان ماه امروز به 218 میلیون تومان رسیده است و مدل 131 آن نیز از 184 میلیون تومان در ابتدای آبان ماه امروز به 204 میلیون تومان رسیده است و مدل 151 سال 1400 آن نیز در این مدت 23 میلیون تومان گران شده است و 190 میلیون تومان قیمت خورده است و مدل 1401 این خودرو نیز در این مدت 27 میلیون تومان گران شده است و 199 میلیون تومان قیمت خورده است. در بین خودروهای پژو نیز این جهش قیمت ها چشمگیر بوده است به طوری که 206 تیپ 2 مدل 1399 از 288 میلیون تومان در ابتدای آبان ماه امروز به 321 میلیون تومان رسیده است و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت 38 میلیون تومان گران شده است و 337 میلیون تومان قیمت خورده است و مدل 1401 این خودرو نیز از 309 میلیون تومان در ابتدای آبان ماه امروز به 350 میلیون تومان رسیده است و پژو 206 تیپ 5 نیز از ابتدای آبان ماه تا امروز 38 میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاض 412 میلیون تومان قیمت خورد
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65918780/%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87