دنده کمکی خصوصی ها به بازار خودرو

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020438370814683136/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88