دوره‌های آموزشی گردشگری سلامت ابلاغ شد

مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری و، میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی از ابلاغ دوره‌های آموزشی فعالان گردشگری سلامت با هدف توانمندسازی و به‌روزرس، نحوه فعالیت در این حوزه خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابوطالب قاسمی وسمه‌ج، درباره این دوره‌های آموزشی توضیح داد: دوره‌های آموزش و توانمندسازی فعالان گردشگری سلامت کشور که بر اساس سرفصل‌های به‌روز و مورد نیاز این صنعت تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد، به ،وان یکی از سیاست‌های در اولویت و،خانه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری ادامه داد: به دنبال این اقدام دو هدف پیگیری شده است؛ ساماندهی فعالان غیررسمی و غیرمجاز از طریق تقویت حلقه رسمی فعالان این بخش و نیز تقویت زنجیره و سیستم رسمی فعالان به منظور عرضه بسته‌های خدمتی رقابتمند و حرفه‌ای‌تر به گردشگران سلامت به منظور پشتیب، از اعتبار و برند سیستم درمان، پزشکی و سلامت کشور از جمله اه، تعیین شده به شمار می‌آیند.

قاسمی اظهار کرد: در چارچوب سیاست تعاملی و ارتباط مؤثر با دستگاه‌های فعال این بخش، این دوره‌های آموزشی با رویکرد مشارکتی و با همکاری و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر ذی‌نفعان این حوزه تهیه و تدوین شده است.

او افزود: بر اساس دستورالعمل موجود مقرر شد سرفصل‌های تخصصی در حوزه فرایندهای درمان در همکاری نزدیک بین موسسات آموزشی دارای مجوز با دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های قطب انجام شود.   

به گفته مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، این دوره‌ها شامل شش سرفصل اصلی و ۳۲ درس بر اساس نیازمندی‌های فعالان این صنعت تدوین و ابلاغ شده است که در تهیه آن به ال،ای موفق بین‌المللی توجه شده است.

او یادآور شد: از اقدامات نوآورانه‌ای که در چارچوب ابلاغ این دستورالعمل به آن پرداخته شده است، توجه به نیازهای آموزشی همه ذی‌نفعان این حوزه شامل مدیران دفاتر حرفه‌ای گردشگری سلامت، مدیران آب‌های گرم درم،، اسپاهای حلال، دهکده‌های سلامت، راهنمایان فعال در این بخش، هتل بیمارستان‌ها و مدیران IPD بیمارستان‌ها بوده است.

قاسمی گفت: امیدواریم از طریق آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه بتوان در مسیر ساماندهی و رشد کشور به ،وان یک مقصد رقابتمند گردشگری سلامت گام‌های اساسی برداشت تا از برکات آن به اقتصاد و گسترش دیپلماسی سلامت کشور کمک و به ،وان اقدامی پیشگیرانه مانع از مهاجرت کادر درم، عزیز و زحمتکش کشور شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721866/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF