دولت با افزایش قیمت خودروها موافقت کرد

دبیر انجمن خودروسازان از موافقت ،ت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو خبر داد. احمد نعمت بخش گفت ،ت به سیاست گذار … دبیر انجمن خودروسازان از موافقت ،ت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو خبر داد. – دبیر انجمن خودروسازان از موافقت ،ت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو خبر داد.
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030155456419942400/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF