دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست تثبیت اقتصادی را از اه، اصلی بودجه خواند و گفت: درخواست تخصیص ارز متن، با اولویت ها داده می شود و اگرچه ،ت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما قطعا واردات خودرو اولویت نیست. – حمید ام، همد،، معاونت هماهنگی …
منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021010975589812224/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86