دپو خودرو خودروسازان صحت دارد؟

بهه دنبال اخبار منتشر شده پیرامون دپوی محصولات خودروسازان در پارکینگ ها با هدف افزایش قیمت، و، صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تکذیب و به صراحت اعلام کرد که دپوی خودرو توسط برخی شرکت های خودروساز صحت ندارد؛ – ضمن اینکه ایران خودرو نیز این موضوع را تکذیب کرده است. به …
منبع خبر: ا،گار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700623842699264/%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F