دکتر سید کریم حسینی در لیست نهایی نامزدهای مورد حمایت (شریان) قرار گرفت

به گزارش
خبرخودرو به نقل از مهر،
شبکه راهبردی یاران انقلاب
اسلامی (شریان) لیست نامزدهای مورد حمایت خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در
سه حوزه دیگر انتخابیه استان خوزستان را اعلام کرد
.

شبکه راهبردی یاران انقلاب
اسلامی (شریان) فهرست نامزدهای مورد حمایت خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در
سه حوزه دیگر استان خوزستان را منتشر کرد
.

بر این اساس، در حوزه انتخابیه
،مشهر «مصطفی مطور زاده، در حوزه انتخابیه دزفول «عباس پاپی زاده پالنگان
» و در حوزه انتخابیه
اهواز، کارون، حمیدیه و باوی 
«ناصر سود،، سید شکرخدا موسوی و سید کریم
حسینی» به ،وان نامزدهای مورد حمایت شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان)
معرفی شده‌اند
.

پیش از این در حوزه انتخابیه
ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون 
«فرشاد ابراهیم پور نورآبادی، در حوزه
انتخابیه مسجدسلیمان، هفتکل، لالی و اندیکا 
«علی عسگر ظاهری عبده وند»، در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند «مصطفی
مقامی» در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه «مجید داغری
» در حوزه انتخابیه
ماهشهر، امیدیه و هندیجان «امیر حیات مقدم» در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری 
«یدالله مواساتی» در حوزه
انتخابیه آبادان «کمال کعبی، جواد سعدون زاده و سید علی موسوی جرف
» و در حوزه انتخابیه
شادگان «هاشم خنفری» به ،وان نامزدهای مورد حمایت شبکه راهبردی یاران انقلاب
اسلامی (شریان) معرفی شده بودند
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/715473/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA