دیدار سفیر ایران با وزیر دارایی سوریه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در
سوریه با وزیر دارایی این کشور دیدار کرد
.

به گزارش ایسنا، حسین اکبری،
سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق امروز (یکشنبه) با کنان یاغی، وزیر دارایی سوریه
دیدار و گفت‌وگو کرد
.

دو طرف در این دیدار درخصوص
آ،ین تحولات مربوط به امور دارایی و گمرکی و همچنین تقویت همکاری‌های گمرکی و
تاسیس شرکت‌های مش، بیمه تبادل‌نظر ،د
.

 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/707677/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87