ذخیره‌سازی ۹۰۰ تن خرما برای ماه رمضان

رئیس سازمان تعاون روستایی ضمن اشاره به ذخیره‌سازی ۹۰۰ تن ،ما برای ماه رمضان از تعیین عوارض صادراتی برای ،ما خبر داد و گفت: عوارض ۵۰ درصدی صادرات ،ما از هفته دیگر آغاز می‌شود و تا پایان ،داد سال آینده ادامه دارد.

به گزارش ایسنا ایوب فصاحت از ذخیره سازی ۹۰۰ تن ،مای مضافتی برای عرضه با نرخ مصوب در روزهای منتهی به ماه رمضان خبر داد و گفت: در راستای تنظیم بازار ،ما علاوه بر ذخیره سازی، با تصمیم و، جهادکشاورزی عوارض صادراتی ،مای مضافتی از صفر به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: اعمال تعرفه جدید از هفته دیگر آغاز می شود و تا پایان ،داد سال آینده ادامه دارد.

رئیس سازمان تعاون روستایی در ادامه گفت: استان‌های مختلف ،مای مضافتی درجه یک را با قیمتی که کارگروه مربوطه در استان تعیین می‌کند حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند.

به گفته وی از هفته قبل از شروع ماه رمضان نیز نسبت به عرضه و توزیع ،مای ماه رمضان اقدام خواهد شد.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، تصریح کرد: عرضه ،ما تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت و اگر ضرورتی به تامین بیشتری باشد باز هم اقدام خواهد شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/714232/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86