رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا،‌ سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، و، امور اقتصاد و دارایی، و، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/720391/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF