رئیس جمهور انتصاب دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی انتصاب
حسین دهقان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به سمت «رئیس بنیاد
مستضعفان» را تبریک گفت
.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم
رئیسی در پیامی با تبریک انتصاب حسین دهقان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سمت
«رئیس بنیاد مستضعفان»، اظهار امیدواری کرد در پرتو توجهات الهی و با درایت و تلاش
موثر، در این بنیاد نیز منشأ آثار خیر و برکت برای مردم شریف ایران اسلامی به ویژه
اقشار آسیب‌پذیر جامعه و مناطق محروم باشد
.

متن پیام رئیس جمهور به شرح
زیر است؛

بسم الله ا،حمن ا،حیم

جناب آقای دکتر حسین دهقان

انتصاب جنابعالی از سوی رهبر
معظم انقلاب اسلامی به سمت «رئیس بنیاد مستضعفان» را که بیانگر تعهد و تجارب
ارزشمندتان در عرصه‌های مختلف خدمتگزاری است، صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.
امیدوارم در پرتو توجهات الهی و با درایت و تلاش موثر، در این بنیاد نیز منشأ آثار
خیر و برکت برای مردم شریف ایران اسلامی به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه و مناطق
محروم باشید. با آرزوی سعادت و سلامت، توفیقات روزافزونتان را در انجام وظایف
محوله و خدمتگزاری بیشتر به میهن اسلامی، از درگاه خداوند بزرگ مسئله دارم
.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/704637/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA