رانت، مردم را از خرید خودرو منصرف کرد!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020504076174313472/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21