رانندگان خودروهای الکتریکی در 36 ایالت بیشتر از رانندگان ICE مالیات و هزینه پرداخت می کنند

رانندگان خودروهای الکتریکی در 36 ایالت بیشتر از رانندگان ICE مالیات و هزینه پرداخت می کنند

گروه بین الملل: صاحبان خودروهای برقی، مالیات بنزینی که هزینه نگهداری از جاده‌ها و بزرگراه‌های آمریکا را پرداخت می‌ کنند، دور می ‌زنند.

به گزارش خبرخودرو، همه اینها در حالی است که از این زیرساخت ‌ها به اندازه دیگران استفاده می‌ کنند. این همان چیزی است که برخی افراد فکر می کنند، اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که اصلا درست نیست. اطلس عمومی پالیسی، یک شرکت تحقیقاتی در زمینه سیاست و داده، اعداد را ،د کرد و اساساً برع، نتیجه گرفت. این شرکت دریافت که بین هزینه‌ های ثبت نامی که ،یداران خودروهای الکتریکی را هدف قرار می ‌دهد و مالیات‌ هایی که در ایستگاه‌ های شارژ وضع می ‌شود، مالکان خودروهای برقی در ا،ر ایالت ‌های ایالات متحده می‌ توانند سالانه بیشتر از رانندگان خودروهای موتور احتراق داخلی را به ،ت واریز کنند.

این شرکت دریافت که در 36 ایالت، از جمله واشنگتن دی سی، رانندگان خودروهای برقی که به طور انحصاری خودروهای خود را در ایستگاه های شارژ سریع عمومی شارژ می کنند، جریمه پرداخت می کنند. این بدان م،است که مالیات‌ و هزینه ‌های متفاوتی از آن‌ها نسبت به پرداخت مالیات بر سوخت توسط یک راننده متوسط خودروی بنزینی در سال دریافت می ‌شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/716708/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-36-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-ice-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF