راهنمای خرید خودرو شاسی بلند تا سقف قیمت 2 میلیارد تومانبازار ،ید و فروش خودرو در ایران روندی سینوسی را در پیش گرفته و قیمت خودرو دائما در حال تغییر است. میزان تولید خودرو در کشور، جوابگوی نیاز بازار نیست و از طرفی تعداد متقاضیان رو به افزایش است. – از نواسانات بازار خودرو مطلع شوید و بعد برای ،ید اقدام کنید. …
منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011215750646192128/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86