راه حل خروج از تله سوخت، گران کردن بنزین نیست | وزیر صمت گفت

وزیر صمت گفت که در تله سوخت گرفتار شده ایم و راه حل ،وج از این تله در حال حاضر افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه برقی ، خودروها است.

– وزیر صمت گفت که در تله سوخت گرفتار شده ایم و راه حل ،وج از این تله در حال حاضر افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه برقی ، خودروها است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، عباس علی آبادی در پنجمین رویداد دانش بنیان با محوریت زیست بوم خودروی برقی اظهار کرد: خودروهای برقی یک نیاز ملی و بین المللی و یک ضرورت است که باید ادامه یابد.

وی افزود: ما در تله سوخت گرفتار شده ایم و راه حل افزایش قیمت بنزین الآن عملی نیست.

شاید می شد به تدریج قیمت بنزین را گران کرد، اما الان متوسط قیمت بنزین 2500 تا 3000 تومان است.

وضعیت آلودگی در شهرها هم در حال افزایش است.

بنابراین از جنبه اقتصادی و زیست محیطی داریم به بن بست می رسیم.

وزیر صمت با بیان اینکه در حال حاضر راه حل این مشکل، خودروی برقی است و ممکن است، اما بعدا ممکن است راه حل های دیگری باشد، اظهار کرد: و، صمت آمادگی دارد که از موضوع برقی سازی خودروها به صورت قاطع پشتیب، کند و دست نیاز به همه علما و دانشمندان دراز کرده ایم تا راه حل کارآمد ارائه دهند.

همچنین از همه دانشگاه ها خواسته ایم که وارد صحنه شوند.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021209935921084416/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA